czwartek, 23 czerwca 2016

Macierewicz jako skrajny polityk to poręczne narzędzie dla wrogów Polski


Jakie ma znaczenie, że przestępca idzie w zaparte? Dla sądu jakieś ma, bo gdy się przyzna może dostać mniejszą karę, gdy sędzia ma miękkie serce. W polityce nie ma serca, są fakty. Polityk przestępca, zdrajca, zostaje wyautowany i ciąży nad nim infamia.

Antoni Macierewicz to polityk skrajny, który utrzymuje się na fali dzięki głoszeniu absurdalnych koncepcji.

Okazują się one potrzebne, zwłaszcza dla Jarosława Kaczyńskiego, który swoją strategię oparł na kłamstwie, populiźmie i chciejstwie.

Macierewicz mu imponuje, a może ma na prezesa haki, bo Kaczyński w poprzednim ustroju był takim opozycjonistą, iż udział w jego obaleniu miał żaden, ale jak sam się napił, to może się obalił.

Kaczyński ponadto jest cienkim Bolkiem umysłowym, ale zauważył, iż mantry wciskane ciemnemu ludowi, znajdują do niego dojście.

Taką mają spółkę: Kaczyński, Macierewicz & Co (PiS).

Macierewicz pyszczy przeciw współpracownikom SB, a ma ich w swoim otoczeniu. Pyszczy na układ, ale sam jest w wielu układzikach finansowych, aby mógł żyć ponad stan.

Macierewicz pyszczy też na Rosję. Ale to jest takie pyszczenie, iż głównie służy temu, aby Putin mógł twierdzić, że w Polsce panuje rusofobia.

Putin lepszego sobie polityka w Polsce by nie wymyślił. Taka jest gra Rosjan Polakami, Tak było drzewiej, tak jest dzisiaj. Opisane doskonale w literaturze przedmiotu i pięknej.

Macierewicz wypiera się faktów, które analizuje Tomasz Piątek. Wypiera się, jak typowy złodziej, na którym czapka gore.

Narzędzia w polityce, takie jak Macierewicz, tak są sytuowane, aby pyszczyć - w tym wypadku - służyć.

Czy tak jest w przypadku Macierewicza? Nie wiem, ale sam posądzony - może stanie przed sądem - daje asumpt do takiego osądzania.

Więcej >>>

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz