sobota, 23 lipca 2016

Po Trybunale Konstytucyjnym kolej na Sąd Najwyższy. Zapanuje bezprawie PiS


Przyjęta przez Sejm trzecia "naprawcza" ustawa o Trybunale Konstytucyjnym jest unieważnieniem tej instytucji demokratycznej, broniącej Konstytucji.

W grudniu skończy się kadencja prezesa prof. Andrzeja Rzeplińskiego, więc TK zostanie całkowicie podporządkowany woli prezesa Kaczyńskiego.

Wówczas moc jego wili będzie obowiązującym w Polsce prawem i Konstytucją. Takie pokraczne rozumienie Nietzschego mieliśmy już w historii (nazizm).

Konstytucji może bronić Sąd Najwyższy, ale i on zostanie podporządkowany. Najprawdodobniej na jesieni dojdzie do paraliżu SN.

Wobec tego nastąpi bezprawie, które zaprowadzi nas do autokratyzmu, modelu ustrojowego wschodniego, satrapii.

Unia Europejska tę polskę żabę nie przełknie. USA? Zależy kto zostanie prezydentem. Jeżeli Donald Trump, to machnie na nas ręką.

Dla Polski zbawienna jest Hillary Clinton. Polska nieoczekiwanie może stać się bezbronna na arenie międzynarodowej. PiS osłabił nas w niespotykanym tempie.

Destrukcja będzie się pogłębiać, bo taka jest logika zawłaszczania. Strach się bać!

Więcej >>>

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz