wtorek, 4 września 2012

Rękaw Tuska - założenia budżetowe 2013


Wczoraj rząd przyjął założenia budżetowe na przyszły rok. Posiedzenie rządu było napięte, każdy minister domagał się więcej szmalu na swój resort. Niemal powszechny płacz ministrów w rękaw Donalda Tuska.

Pieniędzy nie ma.

Przyjęto wzrost gospodarczy 2,2%, a bezrobocie na poziomie 13%. Ekonomiści skrytykowali z miejsca, uważają, ze wzrost w 2013 roku sięgnie pułapu tylko 1,5%, a bezrobocie wzrośnie do 15%.

Walka z bezrobociem będzie prawdopodobnie głównym leitmotivem "poprawkowego" expose premiera.

Dochody zaplanowane są na 299,18 mld zł, a rozchody 334,78 mld zł. Deficyt i tak ogromny, pożyczki trzeba zaciągać na sumę 35,6 mld zł.

Linki:
Wyborcza,
Money.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz