środa, 5 września 2012

Związki partnerskie do Strasburga


Dwie Polki wypowiedziały walkę Polsce. W Trybunale w Strasburgu powalczą, aby nasze państwo uregulowało prawnie związki partnerskie.

Skarga do Trybunału na państwo polskie dotyczy tego, iż nie jest chronione związków tej samej płci prawo do ochrony życia rodzinnego. Ten obowiązek ma wypływać z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, z którego wynika prawo do ochrony prawnej.

Homomałżeństwa w tej chwili są wprowadzone w 8 krajach, a w 13 związki partnerskie. Trybunał w Strasburgu niekoniecznie wydawał jednoznaczne nakazy w tych kwestiach. Orzecznictwo było różne.

Dwie Polki walczą o to, aby prawu do wolności wiązaniu się z kimkolwiek i korzystaniu z prawa przynależnemu życiu rodzinnemu byle Gowin nie podskoczył.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz