poniedziałek, 13 sierpnia 2012

Amber Gold zlikwidowana


Na stronie internetowej spółki Amber Gold pojawił się komunikat o likwidacji spółki. Nie ma takiego już ciała finansowego, jest w stanie likwidacji.

Jednocześnie właściciel (podpisane jest: zespół Amber Gold) zapewnia, że wszystkim klientom należy się zwrot pełnej kwoty kapitału wraz z odsetkami od dnia wypowiedzenia umowy. O wypłacie środków klienci będą zawiadamiani listownie.

No i proszę. Zlikwidować i problemu nie ma.

Dopiero teraz zacznie się jazda. Amber Gold może wypłacać tylko to, co posiada. Idę o każdy zakład, że aktywa spółki równają się zeru.

Marcin Plichta gra na czas. Puścił wszystkich z torbami. Nikomu nie wrzuci do torby choćby części jego należności.

Likwidacja Amber Gold jakiś czas potrwa. Zabezpieczenie ma być majątek spółki, który okaże się tak zadłużony, że dowiemy się tylko o zerach.

Amber Gold to typowa kloaka rodzimego biznesu.

A to dokumenty z Alior Bank czyszczące majątek Amber Gold sp. z o.o. Przelewy  Marcina i Katarzyny Plichtów do nowej spółki Amber Gold SA - 30 i 20 mln zł..Dewiza Plichty: Wpłaciłeś - straciłeś.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz